Forside
Åbent brev PDF Udskriv Email
Onsdag, 25. december 2013 11:15

Åbent brev

til
regeringen, Folketingets partier og medierne

fra

SOS mod Racisme, Bedsteforældre for Asyl og Et anstændigt Danmark

vedr. den danske asyl- og udlændingepolitik.

Ovenstående 3 foreninger inviterede til debatmøde lørdag den 23. november 2013 i Studenternes Hus i Aarhus, hvor kyndige fagfolk informerede og lagde op til diskussion af den danske asyl- og udlændingepolitik.

Vi vil indtrængende appellere til regeringen om at ændre asyl- og udlændingepolitikken i en mere menneskelig retning, så Danmark kan være sig selv bekendt.

Danmark er ét af verdens rigeste lande; det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke har råd til at give beskyttelse til mennesker, der har behov for asyl eller er alvorligt syge.
Som et af verdens ældste demokratier har Danmark en ganske særlig forpligtelse til at gå foran med en human flygtninge- og udlændingepolitik.

I oktober dette år fejrede Danmark, at mange af landets borgere viste det rette sindelag over for de jødiske medborgere, der stod i fare for at blive interneret og ført til Tyskland. Heldigvis blev de fleste reddet over til Sverige. Netop i år måtte det være indlysende, at den danske regering måtte tage tråden op fra dengang og åbne dørene for forfulgte, der er flygtet fra fængsel, tortur, etnisk udrensning og med god grund frygter en tilbagevenden.

1.

Vi ønsker et fuldstændig moratorium for tvangsudvisninger til lande, der er ramt af krig eller borgerkrig.

Dette moratorium skal bruges til en tænkepause og en nærmere evaluering af situationen, som Danmark tvangsudviser syge, svækkede, traumatiserede og angste mennesker til, samt til udarbejdelse af en helt ny udlændingelov. Jf. punkt 2.

2.

Vi ønsker en udarbejdelse af en helt ny udlændingelov, der grundfæster de internationale konventioner, Børnekonventionen og Tortur- og Flygtningekonventionen i dansk lov og retspraksis.
Der skal atter være anerkendelse af de facto flygtninge. Børn skal behandles som asylansøgere med særskilt sagsbehandling, ikke som blot vedhæng til forældrene. Der skal tages udstrakt hensyn til børnenes særlige behov for beskyttelse, hvad enten de ankommer som uledsagede flygtningebørn eller som en del af deres familie.

Den nuværende flygtningelov er et kludetæppe af ændringer og stramninger. Udlændingeloven er i VKO-perioden med ”fast og fair” udlændingepolitik blevet ændret i gennemsnit hver 8. måned. Hverken asylansøgere, afviste asylansøgere, ansøgere om familiesammenføring, deres advokater eller administrationen kan være sikker på, om loven administreres korrekt. Det er et stort problem for retssikkerheden – og dermed for Danmark som retsstat.

Der er i mange år blevet administreret ”til kanten” (dvs. langt over kanten) af internationale konventioner.

Den nye lov skal overholde de retningslinjer, der er lagt frem i Bedsteforældre for Asyls 10 krav til en ny Asylpolitik:
http://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index-old.php

3.

En ny udlændingelov skal administreres efter, at asylansøgere skal leve under rolige og forudsigelige forhold, så tæt på et alm. hverdagsliv som muligt, dvs. max. ½ år i et asylcenter, derefter i et alm. boligområde med mulighed for arbejde og alm. skolegang og adgang til uddannelse. Asylansøgerne skal betragtes som mennesker (ikke som udgangspunkt som kriminelle), mens deres behov for beskyttelse undersøges. Asylansøgeres og afviste asylansøgeres mentale og fysiske sundhedstilstand skal bygges op, ikke brydes ned. Straks ved ankomsten skal asylansøgere screenes for tegn på tortur, i givet fald skal behandling straks sættes ind.

Det nuværende asylsystem med årelange ophold i asylcentre, oven i købet med flere flytninger, der vanskeliggør kontakter og opbygning af netværk, er bevisligt nedbrydende for mennesker. Både børn og voksne traumatiseres ved at opholde sig i et asylcenter, både fysiske og psykiske sygdomme forværres.

Hvad enten en asylansøger får varigt ophold i Danmark eller efter en periode rejser tilbage, vil det lette det fremtidige liv og omstillingen til nye forhold, at den mentale og fysiske sundhedstilstand er bygget op, og at den pågældende har kunnet modtage skoleundervisning eller videre uddannelse eller har haft mulighed for at tage arbejde.

4.

Regering, Folketing og medier skal endvidere gå ind i en holdningsbearbejdende indsats, der skal mindske fremmedangsten i samfundet og modvirke diskrimination og racisme.

I stedet for at gøre udsatte befolkningsgrupper til syndebukke skal der helt bevidst arbejdes for større lighed i vores samfund.
Et frit, åbent og lighedsstræbende samfund giver så langt de bedste muligheder for alle, både de i forvejen priviligerede og de ikke-priviligerede, og vil være den bedste garant for, at Danmark fortsat vil være et demokratisk retssamfund, med et minimum af kriminalitet og sociale spændinger.

Udbyneder Præstegård

den 16. december 2013

Bodil Hindsholm Hansen/
Et anstændigt Danmark

 
Pressemeddelelse nov.13 PDF Udskriv Email
Fredag, 15. november 2013 13:21

Pressemeddelelse fra Et anstændigt Danmark

Fokus på de mange udvisninger af asylansøgere

Danmark har just i begyndelsen af sidste måned højtideligholdt redningen af de danske jøder, da den tyske ordre kom om at internere danskere af jødisk afstamning i oktober 1943. ”Det var en stjernestund i danskernes historie” udtaler Bodil Hindsholm Hansen, Et anstændigt Danmark. ”Desværre betød fejringen ikke, at den danske regering fandt anledning til at overveje de alt for få stjerner på himlen i disse år, hvor afviste asylansøgere udvises til de lande, hvor de er blevet forfulgt, ofte også tortureret. Den nuværende danske asylpolitik er umenneskelig ” fortsætter hun.

Derfor arrangerer netværket Et anstændigt Danmark sammen med Bedsteforældre for Asyl og SOS mod Racisme et debatmøde i Studenternes
Hus i Århus lørdag den 23. november kl.13-17 med overskriften:

Dansk asyl- og flygtningepolitik – kan vi være den bekendt?

I debatpanelet deltager:


Børne- og ungdomspsykiater Bente Rich,


tidl. ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen,


biskop Kjeld Holm,


med tidl. overlæge Jørn Nerup som ordstyrer.


Bente Rich vil tale om ”Menneskelig nedbrydning” og bl.a. fokusere på den nedbrydende virkning af mange års ophold i skiftende

asylcentre. Hans Gammeltoft-Hansens overskrift er ”Retten til at søge asyl” og dermed retten til at få sin asylansøgning prøvet.

Kjeld Holm har valgt overskriften ”Kynisme som menneskesyn” – vi kan med den overskrift forvente et skarpt indlæg fra Kjeld Holm.


Derefter foregår en prisuddeling:

Et anstændigt Danmarks årlige pris uddeles for et mangeårigt engagement for flygtninge og/ eller asylansøgere.


Det vil lige op til mødet blive bekendtgjort, hvem der bliver modtager af prisen.

Efter kaffepausen vil vi sammen lave et eksperiment:


”Folkets flygtningenævn” med cases (ved Jørn Nerup, Bedsteforældre for Asyl).

Mødet vil slutte med en fælles resolution, udarbejdet af debatpanelet. Resolutionen vil blive tilsendt regeringen og Folketingets partier.

”Alle er velkomne” betoner arrangørerne, ”men tilmelding er nødvendig på grund af lokalet”.


Pris for deltagelse kr. 60 dækker kaffe/the, kage, vand og frugt i pausen.


Tilmelding til Kirsten Gjørup Hansen tlf. 86 47 55 10 / 22 16 21 40,

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. Se også www.anstaendigt.dk

”Vi håber på fin opslutning til debatmødet” udtaler Bodil Hindsholm Hansen.

”Når de enkelte udvisningssager dukker op i medierne, rejser der sig stor forargelse og vrede, ikke mindst i lokalsamfundet.

Nu mangler forargelsen over enkeltsager at rejse en almindelig indignation over den umenneskelige udvisningspolitik.

Vi håber, at den traditionelle danske gæstfrihed og medmenneskelighed i forhold til forfulgte atter snart må lyse op på den alt for mørke himmel.”

Udbyneder, den12. november 2013/ Bodil Hindsholm Hansen

 

 
Program PDF Udskriv Email
Mandag, 11. november 2013 16:59

Velkommen til debatmøde

Dansk asyl- og flygtningepolitik – kan vi være den bekendt?


arrangeret af SOS mod Racisme, Bedsteforældre for Asyl og

Et anstændigt Danmark

Paneldebat

med børne- og ungdomspsykiater Bente Rich,

tidl. ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen,

biskop Kjeld Holm, ordstyrer tidl. overlæge Jørn Nerup

Uddeling af et anstændigt Danmarks årlige pris


gives for et trofast arbejde for flygtninges ret til asyl

Eksperiment: ” Folkets Flygtningenævn”

med cases, ved Jørn Nerup

Afsluttende resolution.

lørdag den 23. november kl. 13-17


i Studenternes Hus, Lokale 2, Ndr. Ringgade, 8000 Aarhus.

Alle er velkomne!

Deltagerpris: kr. 60 (dækker kaffe/ the, kage, frugt og vand i pausen).

NB. Begrænset deltagertantal på grund af lokalet, så tilmelding modtages gerne hos

Kirsten Gjørup Hansen, tlf. 86 47 55 10 / 22 16 21 40. Indbetaling kan ske på reg. nr. 9317 – konto nr. 000 35 63 898, mærkes ”møde”.

 

 

 
Efterårsmøde på Brandbjerg højskole PDF Udskriv Email
Lørdag, 23. juni 2012 06:51

 

Efterårsmøde på Brandbjerg højskole 14. - 15. sept. i "Et anstændigt Danmark"

Ved efterårsmødet i Brandbjerg den 14. -15. sept. har vi et samarbejde med en gruppe fra 
Bedsteforældre for Asyl om belysning af emnet "Civil ulydighed." Der er ikke tale om at 
opfordre til konfrontation, men alene om at klargøre begreberne. Hvad er civil ulydighed? 
- historiske eksempler - berettigelse - kan civil ulydighed 
nogensinde berettige brugen af vold - nutidige eksempler på civil ulydighed 
- kan civil ulydighed være berettiget i et demokratisk samfund, hvis menneskerettigheder 
overtrædes? Civil ulydighed og straf. etc. etc. 
Endeligt program udsendes, inden vi går på sommerferie - dette blot for at minde jer om datoen.

Venlig hilsen
Knud Erik og Britt Lægsgaard
Ordførere for "Et anstændigt Danmark"
 
 
 

Hvem er online

Vi har 70 gæster online

Søg

Et anstændigt Danmark, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting